Karty Duhová poselství symbolů

Akce Tip
Brona Kubejova karty duhova poselstvi

Vykládací karty se 70 symboly, které vám umožní vidět své životní situace s nadhledem, najdete východisko a získáte naději.

V balíčku je 70 ks výkladových karet s brožurkou se 182 stranami.

399 Kč
Skladem

Vykládací karty se 70 symboly, které vám umožní vidět své životní situace s nadhledem, najdete východisko a získáte naději . 

V balíčku je 70 ks výkladových karet s brožurkou se 182 stranami.

 

Na křídlech lásky snáší se k vám poselství symbolů k vašim rukám.
Přináší odpověď na vaši otázku a duhové paprsky září z obrázků.
Prosvětlí vaše Bytí až se vaše duše krásně třpytí :-).

 

Potřebujete jiný úhel pohledu? Vědět, co je za tím problémem či nepříjemnou situací?
Více rozumět své intuici, tedy sami sobě? Získat odpovědi?

 

S duhovými energiemi archandělů a prosbami k Vesmíru najdete východisko. Prohloubí se komunikace s intuicí a vy si budete více věřit.
Váš život získá nový směr a naději. Pojďte spolu s kartami vstříc novým a lepším zítřkům :-).

Jemnohmotný svět s námi komunikuje různými znameními. Někdo vnímá obrazy, někdo slyší hlasy, jiný cítí znamení na těle nebo se mu objevují odpovědi, vnuknutí slova či věty v hlavě.
Karty vám usnadní komunikaci a odpoví v symbolech, pomohou přijít na kloub problémům.

Karet je 70ks a na každé z nich je jeden symbol. Vysvětlení karty, toho určitého symbolu najdete v přiložené brožurce. V popise u karet jsou dále uvedeny žádosti k Vesmíru a vy si můžete rovnou poprosit o změnu vaší situace nebo nepříjemného pocitu :-).

KARTY DUHOVÁ POSELSTVÍ SYMBOLŮ

* Díky nim se podíváte pod povrch vašich záležitostí - nahlédnete do svého nitra. Možná jste si mysleli, že už to máte zpracované nebo vyřešené, že je to za vámi. Ale když se vám to objevuje opět ve výkladu, máte v sobě něco nepochopeno, nepřijato nebo neodpuštěno.

* Přinesou vám příběh související s vašimi potížemi - symboly se vám ve výkladu dají do souvislostí a vy pochopíte na čem máte zapracovat :-). Uvědomíte si, ve které oblasti se potřebujete uvolnit nebo rozvinout či pustit. Co vás ovlivňovalo a neuměli jste si to vysvětlit, jen jste měli určité pocity, vnímali jste to intuitivně. 
* Získáte úplně jiný, nezávislý a pravdivý pohled na svou situaci - bez zastření, které vám mohlo způsobovat iluzi, že je vše v pořádku.
* Rozpomenete se na věci, které jste měli hluboko uvnitř sebe schované a nechtěli jste si je připustit.

Už žádné iluze a klamy, faleš či přetvářka. Vesmír vám odhalí skrytá tajemství a pomůže vám vše zpracovat, abyste byli šťastní a spokojení. Osvobodíte se od manipulací, strachů, záští, programů, vzorců chování, vštípení, zloby, neodpuštění - jež jste získali, nabyli během tohoto nebo jiných životů.

S vesmírnou podporou přehodnotíte své dosavadní priority v životě.
Pochopíte souvislosti mezi tím, co nyní prožíváte, a tím, jaká přesvědčení jste si převzali z dětství. Díky pochopení, přijetí a odpuštění sobě i zúčastněným, dokážete prožívat svůj život radostněji a s nadhledem.

Karty vám přinesou poselství po duhovém mostě, který spojuje fyzický a materiální svět s vyšší duchovní rovinou.

Tento duchovní duhový most obsahuje 7 barev světla. Jsou to energie 7 plamenů – modrá, růžová, zlatá, zelená, rubínová, bílá a fialová. Energie každého plamene má své jedinečné možnosti, které vám mohou pomoci. Jednotlivým plamenům jsou přiřazeny bytosti, které v něm pracují – mistři, archandělé, andělé, elohimové, aj.

V popisu karet v brožurce vám bude 7 duhových energií pomáhat při nápravě důsledků vašeho jednání, myšlenek či slov.

Výklad karet zvládne každý, kdo umí číst :-).

Jak postupovat při výkladu karet najdete v přiložené brožurce. 
V hlavě si připravíte jednu krátkou otázku. Jeden problém - jedna otázka – jeden výklad.
Výstižně krátce záležitost charakterizujte. Nejlépe váš pocit z ní, co vám způsobuje. Ne vaše domněnky o druhém člověku.

Například:
Proč se mi děje opakovaně ……, štve mě to.
Proč nemám partnera/ku, cítím se sám/sama nebo jsem z toho frustrovaný/á.
Proč se mé dítě stále vzteká, jsem z toho zoufalá.
Jaký má význam ………, cítím se bezradná.
Nerozumím ……., proč se mi stalo …….
Jak můžu zlepšit vztah s ……., mám velký strach.
Proč se mi nedaří ve škole nebo v práci nebo v kroužku nebo ve vztahu …, asi mě trestají.

Co mám udělat pro to, abych byl/la šťastná nebo našel/la si ženu/muže nebo našel/la dobrou práci, cítím smutek, bezmoc, lenost.
Co dělám špatně ….. (doma, v práci, ve vztahu s někým…), cítím bezmoc nebo jsem v koncích nebo tíží mě z toho na hrudi nebo ….

Při 1. výkladu budete možná překvapeni tím, co vytáhnete. S pomocí přiložené knížky vše rozklíčujete a pochopíte.
U každé jednotlivé karty naleznete možné vysvětlení symbolu a také prosby (afirmace), kterými rovnou požádáte, aby se vám situace změnila k lepšímu.

Když si uvědomíte, jak jste se cítili před výkladem karet a po výkladu, budete mile překvapeni :-). Duhové energie rozpustí negativní emoce, jež jste měli na začátku před výkladem.

Časem až budete tyto karty používat častěji, již budete vědět, co symboly znamenají a v čem je u vás problém. Na co se máte přesně zaměřit .

Přeji vám, abyste s kartami prohlédli a viděli pravdu o sobě i ostatních.
Aby vám byly nápomocny při řešení různých situací, lekcí a problémů.
Přeji vám spoustu krásných zážitků a AHA momentů při vašem výkladu.
Věřím, že vás duhová poselství budou provázet životem, a pomáhat vám v růstu a ukazovat směr v životě.

Níže na ukázku DVĚ KARTY z balíčku a jejich celý popis z brožurky .

 

Karta Tričko - radost

Tato karta znamená radost a hravost. Pravděpodobně vám v životě chybí nebo je jich málo. Vesmír vám touto kartou ukazuje, že u vás převažuje rozumová, racionální stránka, a srdce stojí stranou. Ale síla radosti je důležitá pro zhmotňování toho, co chceme. V nízkých vibracích si přitahujete opět nízké energie. Vaše splněné přání seslané Vesmírem nad vámi pomyslně „visí“, ale vy si ho nedokážete stáhnout k sobě.

Jste od něj vzdáleni. Potřebujete se navibrovat výše, aby k vám přišlo . Vysoké vibrace jsou energie bezpodmínečné lásky, radosti, tvořivosti, hravosti a smíchu.
Pokud jste někdy v tomto či jiném životě zažili nepříjemné negativní situace, můžete mít tričko poškozené, roztrhané nebo vám ho někdo vzal. Částečka radosti je na minimu. Mohli jste prožít nějaké trauma a pod vlivem bolesti, žalu, beznaděje a zoufalství, jste se zařekli nebo si radost zakázali nebo jste ji od sebe odehnali.

Je možné, že jste měli těžké dětství. Rodiče sami moc radosti neměli, neboť je to nikdo nenaučil a dávali přednost práci. Měli jiné priority, špatně nastavený žebříček hodnot. A vaše dětské projevy radosti vnímali negativně, okřikovali vás. Postupem čase se tak vaše radost uvnitř vás schovala, protože nesměla být projevena. Vaše vnitřní dítě potřebuje vaši péči. Uzdravení vztahů s rodiči a jinými lidmi ve vašem okolí.

ŽÁDEJTE:

Žádám a prosím Tě Bože za odpuštění, že jsem se nechal připravit o energii radosti, mrzí mě to, odpusť mi to. Přijímám si za to zodpovědnost a napravím to ve Světle a Lásce.  Žádám a prosím archanděla Uriela s rubínovým plamenem, aby mi pomohl s odpuštěním. Odpouštím všem, kteří s tím měli, co do činění, propouštím vás. Odpouštím sám sobě všechny své myšlenky, slova a činy, kterými jsem ublížil sobě nebo druhým. Žádám a prosím archanděla Michaela s modrým plamenem, aby mi pomohl najít částečku radosti a hravosti, přijímám ji zpátky do svého života. Oblékám si žluté tričko s rybičkou v božím nastavení. Děkuji všem za pomoc.

 

 

Karta Závislost - lpění

Tato karta vám naznačuje, že ve vašem životě nejste sami sebou. Závislost na někom nebo na něčem je projevem nedostatku bezpodmínečné lásky. A vy jste zvolili náhražku – kouření, alkohol, drogy, práci, jídlo, věci, lidi, situace, aj. To, co vám poskytne aspoň trochu uvolnění, štěstí, radost, apod. Máte v sobě nezpracované programy, vzorce, přesvědčení nebo omezující limity.

S touto zátěží jste si zvolili způsob, abyste tady přežili. Ale je i jiná možnost. Obrátit se na Vesmírnou podporu a postupně začít na sobě pracovat. Činit kroky, které vám přinesou opravdovou boží lásku. Stanete se člověkem srdce .

Čeho všeho se mohou týkat závislosti? Třeba závislost na rodičích, partnerovi, na názorech druhých, lpění na hmotných statcích větších či menších, lpění na rodinných tradicích, dogmatech, pravidlech, které jsou z duchovního hlediska nesmysly.

Často se setkávám s přílišnou soudržností rodin, která členy rodiny omezuje. Může se to projevovat tím, že jeden z partnerů prosazuje, lpí na systému v rodině podle toho, jak ho zažil doma. Např. muž pracuje, žena s dětmi v domácnosti – striktně rozděleny ženské a mužské práce. Nechce ustoupit a trvá na zajetých kolejích. Není otevřený novým možnostem chodu domácnosti.  Proč to tak má?

Protože ho to rodiče takto naučili, a cítí se v tom jistě, bezpečně. Možná mu tam ten model předurčili jako jediný, který mu přinese „šťastnou rodinu“.

ŽÁDEJTE:

Žádám a prosím Tě Bože za odpuštění, že jsem sešel z cesty Světla, odvrátil se od Tvé boží lásky. Pomoz mi rozpomenout se, kdo jsem, na svůj pravý božský původ. Omlouvám se, odpouštím si to, přijímám za to odpovědnost a napravím to. Žádám a prosím archanděla Chamuela a růžový plamen o rozpuštění závislostí, lpění, záští, zatvrzelosti, vzdoru, sebestřednosti a temných zastření. Žádám a prosím archanděla Zadkiela a fialový plamen o karmické a rodové čištění mezi všemi zúčastněnými. Odevzdávám se k přeprogramování do božího nastavení, dávám souhlas s rolí. Chci být svobodný a samostatný, žít plán duše. Děkuji za pomoc.

 

 

 

Kód Kód: 44
Kategorie: Produkty
Zpět do obchodu